Drukuj
Kategoria: Aktualności

W trybie ciągłym ZUS prowadzi nabór Wniosków o dofinansowanie projektów, których efektem ma być poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach.

Wnioskować mogą płatnicy składek.

Dofinansowaniu podlegają usługi doradcze bhp oraz inwestycje bhp.

PROJEKTY DORADCZE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

 1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
  • czynniki chemiczne i pyły,
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
  • czynniki biologiczne.
 3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków), 
 4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
 5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Zakup i instalacja:

Wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i ustalona została na następujących poziomach:

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba

pracowników

Procent budżetu

projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów

doradczych

(w PLN)

inwestycyjnych

(w PLN)

doradczo-inwestycyjnych

(w PLN)

1

2

3

4

5

6

7

o

Mikro

przedsiębiorstwo

1 - 9

90%

40 000

60 000

100 000

o

Małe

przedsiębiorstwo

10 - 49

80%

60 000

90 000

150 000

o

Średnie

przedsiębiorstwo

50 - 249

60%

80 000

180 000

260 000

o

Duże

przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 000

300 000

400 000

 

Jeśli i jesteście Państwo zainteresowani wnioskowaniem, zapraszamy do kontaktu z nami.