DotacjeDOTACJE

na inwestycje

 • budowę, rozbudowę lub nabycie nieruchomości dla potrzeb prowadzonej działalności
 • maszyny i urządzenia
 • specjalistyczne środki transportu
 • sprzęt i wyposażenie
 • oprogramowanie
 • patenty i licencje
 • usługi specjalistyczne

na innowacje

 • prowadzenie prac badawczych bądź zakup wyników
 • maszyny i urządzenia
 • specjalistyczne środki transportu
 • sprzęt i wyposażenie
 • oprogramowanie
 • patenty i licencje
 • usługi specjalistyczne

na e-biznes

 • usługi online
 • sklepy i portale internetowe
 • systemy B2B

na targi i misje

 • szeroka, długotrwała promocja marki na rynkach zagranicznych
 • uczestnictwo w targach zagranicznych jako wystawca
 • uczestnictwo w misjach zagranicznych
 • szeroki pakiet narzędzi promocyjnych

na zwiększenie zatrudnienia

 • tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich
 • doposażenia nowotworzonych stanowisk pracy

na rozpoczęcie działalności

 • dla mieszkańców terenów wiejskich
 • dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy

Obsługa KsięgowaOBSŁUGA KSIĘGOWA

 • księgi handlowe
 • PKPiR
 • ryczałt
 • kadry, płace, ZUS
 • VAT, VAT-UE

Obsługa SpółekOBSŁUGA SPÓŁEK

 • zakładanie
 • przekształcenia
 • likwidacja
 • sprzedaż gotowych spółek

Pożyczki i KredytyPOŻYCZKI I KREDYTY

 • inicjatywa Jeremie