Mikroprzedsiębiorców z terenów wiejskich województwa łódzkiego zachęcamy do skorzystania z ostatniej w tym okresie programowania możliwości dofinansowania inwestycji realizowanych na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich w miejscowościach o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys.

Zasadą jest konieczność utworzenia minimum jednego miejsca pracy. Na każdy z nowopowstałych etatów dofinansowanie wynosi 100 000 zł, jednak łącznie wsparcie nie może być wyższe niż 300 000 zł dla jednego przedsiębiorcy.

Ten rodzaj dotacji działa od 2010 roku i dotychczas dla naszych klientów opracowaliśmy wnioski dotyczące:

  • wyposażenia kruszarni gruzu budowlanego
  • zakupu ładowarek i koparek
  • rozbudowy Sali weselnej
  • wyposażenia warsztatu samochodowego
  • budowy pomieszczeń magazynowych
  • zakupu samochodów specjalnych
  • zakupu ciągników siodłowych
  • wyposażenia lokalu gastronomicznego
  • utwardzenia terenu
  • zagospodarowania terenu.

Państwa również zapraszamy po dotacje.