Mikroprzedsiębiorcy działający na terenach wiejskich oraz osoby mieszkające na wsi i planujące podjąć działalność gospodarczą na terenach wiejskich w województwie łódzkim jeszcze w tym roku będą mogły starać się o dofinansowanie tworzonej/rozwijanej firmy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Dofinansowaniu podlegają:

  • budowa, przebudowa lub remont budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
  • zagospodarowanie terenu
  • zakup maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania
  • zakup specjalistycznych środków transportu.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest tworzenie nowych miejsc pracy. Za każde nowoutworzone pełnoetatowe stanowisko można otrzymać do 100 000 zł, łącznie jednak nie więcej niż 300 000 zł. Finansowanie pokrywa do 50% poniesionych nakładów.

To już ostatni nabór tego okresu programowania.